top of page

אחידות שמיימית

השבוע בשמיים המפגש בין זוג הנאהבים וונוס ומארס ממשיך.

לא רק שהזוג המלכותי צמוד זה לזה ומשדר אלינו גלים של אהבה השבוע, אלא שלמעשה השמש, מרקיורי, וונוס ומארס נמצאים כולם בישורת בימים אלה.


מה שזה אומר זה שאם היינו יכולים להסתכל ישירות על השמש, היינו רואים ממש בצמוד אליה את שלושת הפלנטות: מרקיורי, וונוס ומארס.


ואלו הן לא סתם פלנטות. אלה הן הפלנטות המרכיבות את האישיות שלנו. כאשר מכינים מפה אסטרולוגית אישית, שלושת הפלנטות האלה בדיוק הן שמתארות את האישיות של בן האדם: מרקיורי – מייצג את המחשבה, וונוס את הרגשות, ומארס את האופן בו אנו עושים דברים.


וכל אלה, כאמור, נמצאים בצמוד אל השמש, אשר מייצגת את הליבה המודעת של חיינו.מצב מיוחד זה מאפשר לנו חלון הזדמנויות של מודעות הולכת וגוברת בימים אלה. חלון הזדמנויות בו המהות האמיתית שלנו (השמש) נמצאת בישורת עם המחשבות שלנו (מרקיורי), הרגשות שלנו (וונוס), ומה שאנו עושים (מארס).


כידוע לנו לא תמיד כל המרכיבים אותנו נמצאים בדבקות זה לזה. לא תמיד המחשבה והרגש אחידים, לא תמיד אנו עושים את מה שאנו חושבים... אולם בימים אלו החלקים השונים המרכיבים אותנו נמצאים בדבקות זה לזה.


זהו זמן של אמת, של כנות. זמן שבו אנו יכולים להיות מאוד מודעים למי שאנו ולהביא את עצמינו לידי ביטוי באופן אמיתי, כנה ואחיד בכל הרמות.


זה זמן להביא לידי ביטוי את המחשבות והרגשות שלנו, זמן להיות כנים עם עצמינו ועם אחרים וזמן רגע לחוש את המהות האמיתית והשלמה שלנו פועמת במלוא עוצמתה.

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page