top of page

ה 20.3 - יום השוויון האביבי


אנו מתקרבים ליום השוויון האביבי (השנה ב 20.3) - תחילתה של שנה אסטרולוגית חדשה. כאשר אנו חושבים על "לוח שנה" לרוב אנחנו חושבים על משהו מרובע כזה, עם דפים שמעבירים. אבל למעשה לוח השנה היפה מכל (לדעתי) הוא הגלגל האסטרולוגי, אשר מצייר את מסלולו של כדור הארץ סביב לשמש ומכיל בתוכו הרבה מאוד מן העונתיות, החזרתיות והתהליכים המתרחשים בטבע, על כדור הארץ ובשמיים מדי שנה בשנה.

לעיגול ישנם 360 ימים. בשנה שלנו ישנם 365 ימים. כך שלמעשה כל מעלה על גבי העיגול מציינת בערך יום. מעניין שהמצרים הקדמונים האמינו כי השנה מכילה 360 בלבד, ואל חמשת הימים הנוספים הם התייחסו כאל "ימי האלים" – ימים קדושים, אשר נמצאים "מחוץ לזמן"...


וכמו שזה נראה מכדור הארץ ומצויין בגלגל האסטרולוגי – מדי יום נראה כאילו השמש שלנו נעה במעלה אחת על גבי גלגל המזלות, כאשר כל 30 יום לערך היא עוברת ממזל למזל.


הגלגל האסטרולוגי (השנה האסטרולוגית) מתחיל בסביבות ה 21.3, יום השוויון האביבי, ויום כניסתו באופן מסורתי של מזל טלה. אני אומרת "באופן מסורתי" כי למעשה כבר 2000 שנים לא באמת מזל טלה נכנס ביום השוויון האביבי, אלא מזל דגים, ועל כך אפשר למצוא הרבה הרחבות בכל הגישה שלי ל"אסטרולוגיה החדשה".


תזוזת המזלות בגלגל תואמת באופן מופלא את תנועת כדור הארץ סביב השמש, וחכמתו של הגלגל האסטרולוגי מכילה את ארבעת הימים החשובים של השנה –

יום השוויון האביבי שמבשר על תחילת האביב

היום הארוך בשנה ב 21.6 המסמל את המעבר אל הקיץ

יום השוויון הסתווי המבשר על כניסת הסתיו

והיום הקצר בשנה ב 21.12 – כניסת החורף


מדובר על שעון טיבעי, מחובר למחזוריות השנה, והרבה תרבויות מציינות את חגיהם בדיוק בנקודות הציון המשמעותיות האלה.


גם אנו מציינים את חגינו בארבעת הצירים המסמלים את נקודות הקיצון של כדור הארץ במסעו סביב השמש –

פסח חל ביום השוויון האביבי

חג השבועות חל בסביבות היום הארוך בשנה,

סוכות חל בעת יום השוויון הסתווי לערך

וחנוכה בזמן היום הקצר בשנה...

כי גם אנו, הרי, חולקים מסורת עתיקת יומין בה האדם היה מחובר לטבע וראה את הישנות העונות כנס. ולא רק זה – החגים האלה ציינו גם שלבים משמעותיים ביותר בחקלאות ובטבע, אשר בעבר היינו שזורים בו הרבה הרבה יותר...


ימי השוויון והקיצון הם נקודות ציון משמעותיות במסלול השנתי של כדור הארץ סביב השמש, אשר מסמנות את נקודות התפנית של המסלול אשר גם יוצרות את עונות השנה. מעברים בין ארבע סוגי טבע שונים. מעברים בין ארבע פלחים בעלי גוון שונה של עולם אחד.


וכאשר אנחנו רואים את המחזוריות הזו, מבינים אותה ומאפשרים לנו להתחבר אליה מחדש, אנו יכולים גם לחלוק את חכמתו של הטבע, לתקתק יחד עימו ולעבור יחד עימו את ההזמן המשמעותי הזה המחבר אותן לכוחו של האיזון הנדרש, רגע לפני ההתחלות החדשות...

コメント


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page