top of page

השמש במרחב הזרימה

מדי חודש השמש יוצרת ישורת עם מרחב אסטרולוגי חדש. קבוצת כוכבים נמצאת מאחורי השמש ולמעשה אור השמש, המביא מודעת ואפשרויות צמיחה חדשות אל חיינו, "נשטף" באנרגיה מיוחדת מסוימת, שלה סיפור מיוחד והמביאה שיעור התפתחותי חשוב אל תוך חיינו.


בחודש מרחב הזרימה, החל מאמצע יוני ועד אמצע יולי, השמש יוצרת ישורת עם שני הכוכבים המשמעותיים של קונסטלציית התאומים, וכל המרחב היקומי אשר נראה ואינו נראה לעין, המשתרע באותו כיוון ששני כוכבים אלו מצביעים עליו. זהו האזור היקום המשדר אלינו עתה.


האגדה היוונית מספרת על התאומים פולוס וקסטור, שאחד מהם נולד בן אלמוות והשני בן תמותה. השניים היו קשורים זה לזה באהבה חזקה, וכאשר בן התמותה סיים את חייו אחיו לא מצא מנוח. האלים אשר ראו את האהבה החזקה בין השניים – הפכו את השניים לכוכבים זוהרים לנצח בשמיים, קרובים זה לזה, ומציינים את קשר האהבה החזק אשר גם מתפרש אפילו על פני הפער בין חיים למוות.


המצרים, לעומת זאת, אשר קדמו ליוונים בכמה אלפי שנים בתפיסת השמיים שלהם, זיהו בשני כוכבים האלה צמד של גבר ואישה, מלך ומלכה, הפרעה ובת זוגתו. צמד אשר לא רק אהבה מחברת ביניהם, אלא גם תפקיד – כאשר הגבר והאישה משלימים זה את זו ותומכים זו בזה, בתפקידם כשליטי הממלכה.האסטרולוגיה הקונבנציונאלית מדברת על "בני מזל תאומים" כאלו שנולדו בים ה 21.5 ל 21.6. אולם כמו שאני מדגישה ואומרת – ישנו פער גדול מאוד בין האסטרולוגיה הישנה, אשר מסתמכת על מצב השמיים לפני 000 שנים, לבין האסטרולוגיה החדשה הרואה את הדיוק האסטרונומי החל כיום. כיום השמש יוצרת ישורת עם מזל תאומים מה 15.6 ועד ל 15.7, ותאריכים אלו ימשיכו לנוע ולהשתנות עם הזמנים. (כך שמי שנולד על התפר – מומלץ באמת לבדוק אם נולדתם כאשר השמש היתה בישורת עם מזל תאומים ואתם בני מרחב הזרימה, או שמא אתם בני מרחב המפתח ?? )ללא קשר לתאריך הלידה – בכל חודש כל בני האדם זוכים בהזדמנות מיוחדת לעבור את השיעור ההתפתחותי המקושר לאותו מרחב אסטרולוגי עימו השמש בישורת.


מרחב הזרימה בא ללמד אותנו כיצד להעביר רעיונות, רגשות ותמיכה בינינו לבין אנשים אחרים. זהו זמן לזכור בו שיש לנו מה להציע לכל אחד, ומה לקבל מכל אחת. זהו זמן של היפתחות אל מה שאנו צריכים שנמצא אולי במקום אחר, אצל אדם אחר... זמן לעבודה אמיתית ומשמעותית עם אנשים אחרים. זמן שמזכיר לנו את הקשרים אשר אינם נוסעים רק מטעמים חברתיים (שגם הם חשובים!), אלא מטעמים רוחניים והתפתחותיים גבוהים ביותר.


קלף להתבוננות במהלך החודש כדי ליצור זרימה טובה יותר בינינו לבין האחר, לבין העולם - קלף מרחב הזרימה, מתוך חבילת הקלפים האסטרולוגיים של קרני צור (בתמונה).

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page