top of page

השמש במרחב היהלום


בכל חודש כדור הארץ יוצר ישורת שמימית עם השמש ועם קבוצה אחרת מבין 12 קבוצות הכוכבים המכונות "המזלות". לאחר שנה השמש משלימה את מסעה דרך 12 המרחבים האסטרולוגיים ומתחילה מחזור חדש. וכך בכל חודש נפתח בפנינו שער להתפתחות מסוג מסוים. ואם נדע את סודו של השער, ונעשה את מסע ההתפתחות המוצע לנו בחודש הזה, נוכל לבנות בתוכנו משהו חדש: אוסף של איכויות, כישורים וערכים, שאולי לא נולדנו איתם, אך עבדנו עליהם עד שהפכו לחלק בלתי נפרד מחיינו ומאישיותנו. כך אט אט נוכל לבנות לנו אישיות אוניברסאלית, אשר תוכל לשמש אותנו בנוסף לאישיות המולדת שלנו. אישיות שלה יכולות מיוחדות ונשגבות וברק של כוכבים.


12 הנתיבים להתפתחות רוחנית הם 12 שיעורי חיים, כל חודש יש לנו אפשרות חזקה יותר לגשת לאחד מהם ולפתח אותו בחיינו, אך תמיד כל ה 12 זמינים לנו. ומדובר בשיעורים המגיעים לנו הישר מן הכוכבים.


החודש (החל מ 14.1 ועד לאמצע פברואר) הקונסטלציה שיוצרת ישורת עם השמש היא קונסטלציית הגדי (בניגוד למה שנהוג לחשוב על פי האסטרולוגיה הקלאסית, אך בתאום עם מצב השמיים האמיתי). לאזור בו נמצאת עכשיו השמש בשמיים קראתי "מרחב היהלום" בגלל אופיו המיוחד והאפשרות המיוחדת להתפתחות המוצעת בתקופה זו של השנה. 


מרחב היהלום מכיל בתוכו לא רק את כוכבי מזל גדי, אלא ריבוא כוכבים, מערכים שמיימיים וגלקסיות, אשר מחזיקים בתוכם איכויות הקשורות לאיכות "היהלום". היהלום מייצג את האופי המיוחד של של דברים שהתגבשו לאורך זמן, דברים שהם מאוד חדים ומדויקים וגם מאוד מאוד חזקים. הוא מייצג מסלול התפתחות שקשור לכוח רצון, התמדה, נחישות ומסירות.


דרך השמש שנמצאת עכשיו בישורת עם מרחב היהלום למעשה כולנו עכשיו נצבעים באורו. אופיו ותכונותיו של אותו מרחב אסטרולוגי מסוים זמינים בפנינו ואנו ויכולים להתחבר למסלול ההתפתחות שהוא מציע.


מרחב היהלום קשר לאלמנט האדמה – כלומר לעולם החומר והמעש, אבל בצורתו הפעילה ביותר (מבין 3 צורות אפשרויות: פעיל, מקבל וניטרלי). ולכן מדובר בהשפעה שגורמת לנו לעשות ולעשות ולעשות. השפעה שגורמת לנו להיות פעילים, להוציא מעצמינו ומיכולותינו החוצה ובאופן אקטיבי להניע מהלכים של שינוי ברובד הגשמי ביותר.


חודש מרחב היהלום דורש מאיתנו עבודה קשה, אבל כזו שיש תוצאות בצידה. זה הזמן שלנו להיות מאוד פעילים. לא לדבר – אלא לעשות. זמן לחתור ברצינות לעבר התוצאות הרצויות לנו וליצור דברים חדשים בעולם. על ידי העשייה אנו לא רק מקבלים את התוצאה הגשמית של מעשינו, אלא למעשה (ויותר חשוב) מפתחים בתוכנו את האיכויות הדרושות להמשך המסע: נחישות, דבקות במטרה, חוזק וחוסן.

השיעור המתלווה לחודש הזה הוא השיעור שאומר כי אם אנו רוצים לראות שינוי בעולם – אנו אלו שצריכים לעשות אותו! אנו צריכים להתאמץ ולעשות דברים שוב ושוב, בנאמנות, השקעה והתמדה. לאורך זמן. וכמו שאמר מהטמה גנדי "היה השינוי אותו אתה רוצה לראות בעולם".

והחודש - במיוחד.

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page