top of page

השמש במרחב הלהבה

במהלך החודש הקרוב, ועד אמצע מאי, השמש נמצאת במרחב הלהבה. וזה אומר שקבוצת כוכבי מזל טלה נמצאת בדיוק מאחורי השמש בימים אלה, וצובעת את אורה של השמש המגיעה אלינו באיכות המיוחדת הנובעת ממרחב אסטרולוגי זה. ובכך היא פוחת לנו שער קוסמי אחד מ 12, להתפתחות אישית ורוחנית.
מרחב הלהבה מציג בפנינו את השיעור המיוחד של למצוא את האש הפנימית הבוערת בנו, להתחבר מחדש לניצוץ האלוהי, להתלהבות הראשונית, להשראה ולהתלהבות. לא כמשהו שבא מבחוץ ו"מדליק" אותנו, אלא משהו שנמצא בתוכנו ואנו מוצאים את האפשרות להקשיב לו, לחוש אותו ולבטא אותו.


הניצוץ הראשוני אשר מניע אותנו למעשה הוא המתנה האלוהית הנמצאת בכל אחד מאיתנו. אם הניצוץ הזה כבה – הרי שאנחנו, או הדבר שנותר ללא הניצוץ, איבד את רוח החיים. לפעמים עלינו למצוא מחדש את הניצוץ הזה כדי להחיות משהו מחדש, או להתחיל משהו חדש. אם נרצה להיות צעירים לנצח עלינו ללמוד לייצר תמיד את אותה התלהבות הראשונית. זהו הזיק בעיניים, הרעיון החדש, ההתרגשות לקראת משהו משמח, התאהבות חדשה, יוזמה חדשה.


חודש מרחב הלהבה שולח אותנו למצוא את הניצוץ של ההתלהבות בחיינו. הוא מבקש מאיתנו למצוא מחדש את ההתלהבות ולמלא את עצמינו באנרגיה אשר מקורה בנו-אנו, ולא במקור חיצוני.


החלון הקוסמי שנוצר עם הישורת בין השמש למרחב הלהבה מאפשר לנו להתחבר מחדש ואפילו להדליק את אותו ניצוץ הראשוני, שהוא החלקיקי האלוהי המניע את דרכינו.


המילה "להבה" מזכירה לנו כי הלב שלנו הוא דבר חי ופועם, אמת של ממש המחברת אותנו כל הזמן אל מקור האנרגיה הניצחי. כאשר מרווחים את הלב, ומוסיפים למילה לב פעמיים את האות ה', האות המקושרת לאלוהים, אנו מקבלים את הלהבה. ובדיוק כמו שהאש ניזונה מאוויר, גם הלב יכול לאפשר לעצמו להיפתח ולהתרווח על מנת להכיל את האור והאוויר האלוהיים המניעים אותו ומפעמים בו. בנו. וכך אנו יכולים להאיר את עצמינו, וגם אחרים, מחדש.

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page