top of page

השמש במרחב השפע


הנדע לתת תודה על השפע שהחיים מציעים לנו? על השפע שקיים בנו? על שפע האפשרויות? ההזדמנויות?

על כל הטוב שמסביבנו?

הנדע לחוות את החיים כשפע?

הנדע כי בלוקחנו חלק בחוויית החיים אנו נהנים מן השפע הקיים ובכך מאפשרים את המשך זרימתו?


החיים מכילים אין סוף אפשרויות, בכל רגע נתון אנו זוכים לריבוי חסדים ופלאים. העולם הגשמי מציע לנו עושר עצום של טעמים, רשמים, תחושות, ריחות, חוויות – ואנו זוכים לקחת חלק בחגיגה החושית הזו. כל היש הוא ביטוי גשמי לחסד הבריאה וחלק מהוקרת התודה שאנו יכולים לתת לאל היא בלקיחת חלק בחוויה שהחיים מציעים לנו.


העולם הרגשי, העולם המנטאלי והעולם הרוחי – כל אחד מהם מציע לנו עושר עצום אשר אנו יכולים לחוש רק בחלקיק ממנו, ועם התפתחותנו מסוגלים לקחת חלק בעוד ועוד... לחוות עוד ועוד מריבוי התדרים המקיפים אותנו וריבוי העולמות בהם אנו יכולים לקחת חלק.


בכל חודש השמש מאירה אלינו מבעד למרחב אסטרולוגי אחר, ומאפשרת לנו לעבור דרך שער מיוחד לאותו החודש. בחודש הזה (אמצע ספטמבר עד אמצע אוקטובר) השיעור ההתפתחותי שהכוכבים מציעים לנו קשור לשפע, על גווניו ושיעוריו השונים.


זה הזמן ללמוד לא להתבייש ולהנות מן השפע, לחוות את השפע שסביבנו, לתת ביטוי ליצירתיות שלנו ולשפע שלנו עצמינו, על מנת להוסיף לשפע אשר נמצא סביבנו.


חודש זה מאפשר לנו להתחבר לחוויה החושית, ממקום של הוכרת תודה על כל היש ועל מה שיצר אותו.


קלף להתבוננות למדיטציה החודש: קלף השפע, מתוך הקלפים האסטרולוגים של קרני צור.


Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page