top of page

ונוס במרכז הגלקסיה - אהבה גבוהה יותר

בימים אלו וונוס עורכת מסע מיוחד בן כחודש בשמיים, בו כל פעם היא יוצרת ישורת עם גרם שמים משמעותי אחר. ונוס היא כוכבת האהבה, והמסע שלה בשמיים מאפשר לנו לעבור מסע משל עצמינו כאן, בחיינו שלנו, בכל מה שנוגע לרגש, ללב ולאהבה.


לאחר שבשבוע שעבר ניתן היה לראות את וונוס ויופיטר צמודים זה לזה בשמיים, ולפתוח את ליבנו לאהבה, השבוע וונוס ממשיכה הלאה במסעה ויוצרת ישורת עם מרכז הגלקסיה, ובכך היא מאפשרת לנו להתחבר לתדר האהבה הטהור והגבוה, הלא אישי. שהוא מעבר לאהבה הפרטית שלנו. אהבה אוניברסאלית.


הגלקסיה שלנו, המקום בו ממוקמת השמש שלנו, היא גלקסיית שביל החלב. כמעט כל הכוכבים שאנו רואים בעין בלילה הם חלק מאותה גלקסיה "שלנו". רק בעזרת טלסקופים משוכללים אנו יכולים להבחין בגלקסיות אחרות. ובתוך מכלול הכוכבים הרחב הזה המקיף את השמיים הנראים ישנו אזור הנקרא "שביל החלב". שמו ניתן לו עוד לפני שהמדענים גילו כי למעשה כל הכוכבים, ואנחנו בכללותם, הם חלק מאותה גלקסיה. זהו אותו אזור שנראה כמו נהר חלב נשפך בשמיים, לבן מרוב צפיפות כוכבים. האזור בו הדחיסות של הכוכבים רבה ביותר. שביל זה חוצה את השמיים לאורכם ומקיף את כל כדור הארץ מצפון לדרום. על פני גלגל המזלות הוא נושק לקונסטלציות תאומים וקשת, בצפון הוא מעטר את הקסיופיאה, בהמיספירה הדרומית ניתן לראות בו את צלב הדרום המפורסם.מרכז שביל החלב הוא "השמש של כל השמשות". זהו אותו חור שחור סביבו כל השמשות שאנו רואים ככוכבים בשמיים, כולל השמש שלנו, סובבים סביבו. כמו שזה נראה מכדור הארץ מיקומו של מרכז הגלקסיה באזור של קונסטלציית קשת, כך שכאשר אנו מסתכלים לעבר נקודת הקשר בין מזל קשת למזל עקרב בשמיים, אנו למעשה מסתכלים על הכיוון של מרכז הגלקסיה. וכאשר גרם שמיים כלשהו עובר על פני אותו מקום בשמיים – הוא יוצר ישורת עם מרכז הגלקסיה, וזה מה שבדיוק קורה עכשיו עם וונוס, אשר מתמקמת במזל קשת (מרחב הגמישות) ויוצרת ישורת שמיימית מופלאה עם מרכז הגלקסיה.


מבחינה אסטרולוגית מרכז הגלקסיה מדבר על היעוד הגבוה יותר של האדם, יעוד שאינו אישי, אלא אוניברסאלי. מה באתי לעשות כאן לא לטובתי שלי, אלא לטובת המין האנושי, כדור הארץ, היקום...ובימים אלה בהם נוצרת הישורת בין וונוס למרכז הגלקסיה - כוח כוכבי מגיע עכשיו הישר ממרכז הגלקסיה ועובר דרך וונוס לפני שהוא מגיע אל כדור הארץ. ואנו חווים שילוב מיוחד בין מה שמרכז הגלקסיה מייצב לבין מה שוונוס מייצגת.

כאשר וונוס חוברת אל מרכז הגלקסיה היא מאפשרת לנו להתחבר לתדר של האהבה האוניברסאלית. אהבה שאינה תלויה בדבר. לא סוג כזה של אהבה בה אנו בוחרים את מושא אהבתנו ומתנים אותה בהתנהגות "טובה" או "לא טובה". לא אהבה הקשורה למשיכה או לכימיה ספיציפית. למעשה – אפילו לא אהבה שיש לה מטרה לחבר בין שני בני אדם, שזהו צד רכושני ואישי של האהבה. סוג האהבה אליה אנו יכולים לחבור בימים אלה היא אהבה גבוהה יותר. שאינה לטעמינו האישי או לתועלתינו האישית, ואינה קשורה כלל למערכות יחסים.אפשר לראות סוג כזה של אהבה באהבת הטבע, אהבה של אדם לאלוהיו, אולי בקשר המקודש בין הורה לילד.


זה הזמן לחבור לתדר האהבה אשר היוונים קראו לה "אפרודיטה אוראניה": האהבה הגבוהה ביותר. זהו תדר תמידי של אהבה הקורן מליבנו, בלי קשר לנסיבות. אהבה אשר קורנת באור רך ובהיר אשר יכול לשנות את כל מה ומי שנמצא בקרבתו....

コメント


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page