top of page

זמן לדיוק והתחלות

בימים אלה השמש ממשיכה לנוע במרחב המפתח, המרחב אותו הקדמונים חוו כמרחב הראשון.

מרחב המפתח מצויין על ידי קונסטלציה השור, אשר צורתה מזכירה מאוד ראש של שור (כמובן) אך גם את האות האנגלית A ואת האות העברית א (בכתב).

אותה צורת משולש של A מזכירה גם קונוס או קרן הנובעת ממקור ראשוני ועושה דרכה אל הארץ... במבט אחר האות A (צורת מזל שור בשמיים) יכולה להזכיר לנו סולם...
זמן זה, בו השמש , המייצגת באסטרולוגיה את המודעות שלנו, יוצרת ישורת עם מרחב המפתח ועם אותה קרן קוסמית או סולם קוסמי, הוא זמן מיוחד מאוד של התחלות חדשות אשר ימשיך עד אמצע יוני.

אבל לא סתם התחלות. הפעם לא מדובר על התחלות שאולי נראות לעין, התחלות של דברים פרקטיים ויומיומיים, הפעם מדובר על התחלות והתנעות של דברים רוחניים ברמה גבוהה.

ומשום שמדובר בהתחלות, זה גם זמן עבור כל אחד ואחת מאיתנו לחזור אל ההתחלה שלו או שלה. אל השורש.

זה הזמן למצוא את הסיבה לדברים ולהיות מדוייקים יותר למקור של הדברים (אותה נקודה ראשונית ממנה נובעת כל הקרן).

זה הזמן להיות מדוייקים יותר לעצמינו. למצוא את הסיבה בגללה אנו עושים את מה שאנו עושים, מתנהגים כמו שאנו מתנהגים. זה הזמן להתחבר מחדש למקור, לתכנית הראשונית הטבועה בנו. למפת הלידה שלנו.

החזרה למקור שלנו עצמינו, והדיוק הזה, יכולים לחבר אותנו מחדש למקור שלנו עצמינו, ולכוח האלוהי/אוניברסאלי אשר יצר אותנו בדיוק כפי שאנו, בשל סיבה. החיבור לאותו שורש ומקור יכולים להפעיל אנרגיה רבה שטמונה בנו, ויכולה להמצא ולהשתחרר - בדיוק-בדיוק בזמן הזה.

זהו זמן של גילוי מחדש של דברים אשר למעשה מעולם היו ידועים לנו, בדי.אן.אי. שלנו. זמן של חיבור למעין הנביעה המקורי והראשוני. היזכרות בדברים שלמעשה ידענו מזמן-מזמן... שאולי כוסו על ידי האבק והרעש.

וכאשר נמצא את אותו שורש ראשוני שהוא מקור האנרגיה שלנו, נגלה שבזמן הזה מניצים ניצנים והתנעות לדברים אשר ימשיכו ויהדהדו במהלך כל השנה הקרובה.

דברים רבי עוצמה כיוון שהגיעו מן המקום הנכון.Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page