top of page

ישורת מארס ואוראנוס: מה לעשות ומה לא לעשות

בימים אלה אפשר לראות את מארס בשמי הערב בצורה ברורה. כוכב אדום ברום השמיים, המלווה אותנו מן השקיעה עד שהוא שוקע במערב בערך בחצות. מה שלא ניתן לראות הוא שבדיוק בקו ישר למיקומו של מארס, אך במרחק של שתי שעות אור, נמצא הכוכב אוראנוס. כוכב הניתן לצפייה רק באמצעות טלקסופ.


אגב – הדרך הכי קלה להבחין בין כוכב לכת לבין כוכב-שבת הוא שכוכב לכת הוא בעל אור יציב, ואילו כוכבי השבת מנצנצים.


מבחינה אסטרולוגית הישורת השמיימית שנוצרת עכשיו, בין אוראנוס, כוכב המקוריות והמהפכנות, ובין מארס, כוכב העשייה, היא ישורת מיוחדת מאוד וגם לא פשוטה.לשילוב בין שני כוכבים גבריים ורבי עוצמה אלה יש שני קצוות. הצד החיובי הוא שיש לנו כוח גדול בימים אלה לעשייה של פרויקטים מהפכניים ומקוריים. זה הזמן לעשות את הדברים המקוריים והחדשניים שלנו, ולפרוץ דרך.


אולם הצד השלילי של שילוב זה נובע מן הסכנה הנובעת מפזיזות. השילוב בין אוראנוס למארס יכול גם להיות שילוב הרסני שבו אנו עשויים במעשים זריזים אך רבי עוצמה להרוס דברים שעבדנו עליהם בעמל רב.


ולכן - זה בימים אלה חשוב מאוד להפעיל שיקול דעת, היגיון וגם רוך. רוך – משום שאוראנוס ומארס מאוד גבריים והשלוב ביניהם יכול לגרום למעשים חדים וזריזים ללא רגש.


אם יש משהו יצירתי שאנו כבר עובדים עליו, או מהפיכה שחשבנו עליה הרבה זמן – זה הזמן לעשות זאת. זהו זמן מאוד יצירתי ועם כוח חזק לנוע קדימה. זה גם זמן להשקיע בדברים המקוריים שלנו ואולי אפילו להוציא אותם החוצה לעולם.

אולם בצד של הזהירות – חשוב מאוד לשים לב לא לעשות דברים בזריזות-יתר ובחופזה. חשוב מאוד לא לעשות מעשים הרסניים וחשוב לא לתת לצעד אחד וחד שלנו להרוס דברים שעבדנו עליהם זמן רב...


ความคิดเห็น


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page