top of page

זמן ריפוי – ישורת שמיימית בין השמש לכירון

כירון הוא גוף שמיימי מיוחד שאפילו האסטרונומים לא מבינים אותו לגמרי. הוא חלק מקבוצה של "יצורים" דומים לו הנקראים "הקנטאורים" ונמצאים במרחב העצום שבין כוכב סאטורן לכוכב אוראנוס. הקנטאורים הם שילוב בין אסטרואיד לכוכב שביט. כל אחד מהם הוא גוף שמיימי קטן בעל זנב-אור (בכך הוא דומה לכוכב שביט) ועם זאת – במסלול יציב סביב כדור הארץ (ובכך מזכירים אסטרואיד).על פי המיתולוגיה כירון היה קנטאור אשר נולד נכה. הוריו, אשר מסורתם הקנטאורית טענה כי קנטאור נכה אינו יכול להיות צייד טוב ולכן אינו בעל ערך, הותירו אותו למות. אולם האלים ראו את כירון, זיהו את הפוטנציאל שבו, הצילו אותו ואימנו אותו.


כירון גדל להיות מורה גדול, אשר בין תלמידיו הידועים היה אכילס. הוא היה ידען ופילוסוף, ואומן מוכשר המנגן על כלים רבים מוסיקה אשר למד מאפולו – אל השמש והאומנויות בעצמו.


אולם יותר מכל יצא שמו כמרפא. בגלל מסלול הריפוי אשר היה צריך כירון לעבור בעצמו, ריפוי פיזי ונפשי – הוא הפך להיות מרפאם של אחרים. ובדיוק זו המהות האסטרולוגית של כירון.כירון הוא הגוף השמיימי המסמל במפה האסטרולוגית את נקודת הפצע והריפוי בחיים של אדם. ממש על העיקרון האינדיאני של "המרפא הפצוע" הטוען כי מי רק שעבר מסע של החלמה בחייו – יכול לרפא אחרים.


בימים אלה כירון יוצר ישורת שמיימית עם השמש. דבר שקורה בדיוק אחת לשנה. וזהו אירוע מיוחד מאוד. השמש כאילו מאירה זרקור חזק לעבר התפקיד המרפא של כירון ומאפשרת לכולנו חלון הזדמנויות מיוחד של ריפוי.


זהו שבוע שבו כל נושא הריפוי, בין אם הריפוי שקורה לנו עצמינו, או זה שאנו יכולים לעשות לאחרים – מועצם מאוד.

לכל אחד מבני המרחבים האסטרולוגיים השפעה מעט שונה ואפשרות מיוחדת לריפוי שנפתחת עבורכם השבוע, ועל כך תוכלו לקרוא בהרחבה בתחזית השבועית.


מוזמנים בסרט של קרני צור על כירון, כוכב הריפוי:


Commentaires


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page