top of page

כל הכוכבים ביחד...

בימים אלה עדיין כל הכוכבים האישיים: השמש, מרקיורי, וונוס ומארס, נמצאים די צמוד זה לזה, וכולם במרחב האצילות. מוזמנים לראות את הוידיאו הקצר שהכנתי בנושא ולהבין יותר לעומק מה זה אומר.

ובתוך הישורת המופלאה הזו, אחד הדגשים העיקריים של השבוע, הוא הישורת שנוצרת בין מאר לשמש. ישורת שהולכת ומתהדקת בימים אלה ומשפיעה בעיקר על האופן בו אנו עושים דברים.


המפגש בין מארס לשמש מתרחש רק פעם בשנה, ולכן הוא ייחודי, ועל השפעתו על כל אחד מן המרחבים האסטרולוגיים תוכלו לקרוא בהרחבה בתחזית האישית על פי תאריך הלידה שלכם.

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page