top of page

להכיר את האסטרולוגיה החדשה - סרט מלא

קרני צור בהרצאה המלאה הראשונה אודות האסטרולוגיה החדשה. סרט באורך מלא, מהרצאה שהתקיימה בקיץ 2012 בתל אביב.


Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page