top of page

שמים לא פשוטים...הרבה מהלכים אסטרולוגיים מיוחדים מתרחשים בשמיים בימים אלה.

דבר ראשון – השמש ניצבת עכשיו ממול ליופיטר שנמצא בנסיגה.

נסיגת יופיטר היא מהלך שגורם להפרזות ולהגזמות, כל אחד בתחום אחר על פי המפה שלו.

אבל עכשיו, כשהשמש ניצבת מול נסיגה זו, ההשפעה של יופיטר (אשר כבר אינה חיובית כל כך) גדלה וגוברת.

חשוב במיוחד עכשיו לקרוא את ההדרכה שקשורה לנסיגת יופיטר בתחזית השבועית שלכם, ולקבל את היעוץ והטיפים כיצד לעבור זמן זה בשלום...

דבר שני – מארס, כוכב העשייה וגם המלחמה, נצמד עכשיו אל ראש הדרקון, הנקודה הקארמתית של המפה. ובכך הוא מדגיש מאוד את עבודתו של ראש הדרקון.

גם על השפעת ראש הדרקון תוכלו לקרוא בתחזית שלכם, מוזמנים לקרוא ולהיעזר בהדרכה המופיעה גם שם.

コメント


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page