top of page

12 הנתיבים השמיימיים להתפתחות

אנשים שואלים אותי – "אם אני בן מרחב הבריאה/הזרימה/היהלום – אז מה התכונות שלי?"

והתשובות שלי לכך היא – "חברים, לא משם מתחילים..."אמנם אנחנו רגילים מן האסטרולוגיה הקונבנציונאלית שהמזלות אומרים לנו דבר מה על האישיות שלנו, אבל על פי האסטרולוגיה החדשה המרחבים האסטרולוגים לא באים לענות לנו כלל על השאלה עם אילו תכונות נולדנו. זו לא מהותם.


התכונות המולדות שלנו הן תכונות ארציות וגשמיות. מצע התחלתי להתקדם ממנו. ובעוד האסטרולוגיה הקונבנציונאלית לעתים מקבעת ומתרצת את התכונות המולדות שלנו, האסטרולוגיה החדשה מסתכלת על אפשרויות ההתפתחות של האדם. משום שהכוכבים נמצאים שם עבור מסע ההתפתחות שלנו והאפשרויות העתידיות שלנו.

כל מרחב אסטרולוגי מסמל נתיב להתפתחות אפשרית של האדם.


מי שנולד בזמן בו מרחב אסטרולוגי מסוים היה בישורת עם כדור הארץ – משתייך ל"שבט אסטרולוגי" וביחד אנשים אלו הם שותפים למסע של למידה, גילוי והתפתחות. לא מדובר במשהו שנולדנו אליו – אלא משהו שאנו צריכים להרוויח אותו, להתפתח אליו.


ולא רק זה. אלא שגם המרחבים האסטרולוגיים הם נתיב דו-מסלולי. לא רק לנו מוצע נתיב של התפתחות, אלא שכאשר עברנו אותו אנחנו יכולים להתחיל לשדר משהו חדש אל היקום. וכך אנו לא רק נתינים למערכות הכוכבים – אלא שותפים בבריאה ובהתפתחות של היקום על ידי מה שאנו מביאים אל העולם.


12 המרחבים האסטרולוגים מציעים 12 שיעורי ההתפתחות שהמרחבים האסטרולוגיים מציעים.אישית ורוחנית. עם שיעור אחד מרכזי נולדנו, והוא קשור לתאריך הלידה שלנו. אולם כל 12 השיעורים תקפים לכל אדם. בכל חודש השמש מאירה לנו על שיעור אחר מתוך ה 12, תהליך התפתחות אפשרי לנו לעבור באותו הזמן. ובכלל, בחיים, מומלץ כל הזמן לעבוד על 12 הנתיבים השמיימיים האלו להתפתחות.


המרחבים האסטרולוגיים מציעים 12 שיעורים השזורים זה בזה. רצף התפתחותי העובר מרמה לרמה:

השיעור הראשון, של מרחב המפתח, מחזיק את השיעור שקשור למספר אחת: למצוא את המקור ולחפש אחר האמת.

השיעור השני, של מרחב הזרימה, מדבר על ההדדיות.

השיעור השלישי, של מרחב הנתינה, מדבר על היכולת שלנו לתת לאחרים את מה שמצאנו במסענו ועל החשיבות של זה.

השיעור הרביעי, של מרחב האצילות, מלמד אותנו כיצד להיות שקטים וממורכזים, שלמים עם מי שאנו.

השיעור החמישי, של מרחב השפע, מלמד אותנו ליהנות משפע הבריאה

השיעור השישי, של מרחב הבריאה, מלמדת אותנו כי אנו שותפים שווים בבריאה וכי יש לנו יכולת ליצור: מציאות, עולמות

.השיעור השביעי, של מרחב השער, מלמד אותנו לא להסתפק במקום בו אנו נמצאים, אלא תמיד לשאוף לרמה הבאה.

השיעור השמיני, של מרחב הגמישות, מלמדת אותנו כי על מנת להתקדם עלינו כל הזמן להתפתח ולהשתנות.

השיעור התשיעי, של מרחב היהלום, מלמד אותנו לגבש לקריסטל את הדברים הטובים שאספנו בחיינו.

השיעור העשירי, של מרחב המפל, מלמד אותנו תמיד להיות נקיים על מנת להיות ערוץ לדברים החדשים

השיעור האחד-עשר, של מרחב האגם, מלמד אותנו לראות כי כל הדברים השונים הם למעשה חלק מתמונה גדולה אחת

ואילו השיעור האחרון, השיעור השנים-עשר, של מרחב הלהבה, מלמד אותנו להעיר תמיד את הניצוץ האלוהי שבתוכינו על ידי התלהבות ותשוקה.


זה, כמובן, על קצה קצהו של המזלג, וכאן באתר אפשר לקרוא עוד הרבה בהרחבה על כל אחד מ 12 הנתיבים להתפתחות...

Comments


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page