top of page

מפגש ראשון

מדוע חשוב לשמור על לחץ פנימי?

מפגש שני

ניקוי אנרגטי של הבית וההילה

מפגש שלישי

היכולות המנטאלית הגבוהות שלנו

מפגש רביעי

הצלחה ב 12 זירות החיים

THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page