top of page

אל הים
השבוע השמש יוצרת ישורת שמיימית עם נפטון – כוכב האינטואיציה, ההשראה וחיי הרוח הנקרא אחר אל הים המיתולוגי.


נפטון, אל הים בעל הקילשון, הוא אחד משלושת האחים החשובים במיתולוגיה היוונית-רומית: יופיטר (זאוס), נפטון (פוסידון) ופלוטו (האדס). להם ניתנו שלושת הממלכות: יופיטר זכה בממלכת השמיים והארץ, פלוטו בממלכת השאול, ואילו נפטון – בממלכת הים.


הים, עבור הקדמונים, הוא לא רק הים הפיזי - הוא גם מטאפורה.


הים הוא התווך בין העולם האמיתי (של יופיטר) לבין העולם הבלתי נראה והבלתי מוחשי – (של פלוטו). הוא מכיל את כל מה שנמצא לא פה ולא שם, ומה שמקשר בין השניים...הקדמונים הפליגו בסירות מן היבשה הבטוחה לעבר האופק הלא ידוע אשר בסופו ירידה אל תהום הנשייה (ממלכתו של פלוטו, אל השאול), והדרך הזו עברה דרך הים.


הים הוא מימד מיוחד מאוד – הוא כחול מרגיע ומהפנט, הוא עצום, יש בו עומק רב, הוא לא נתון לחוקים הרגילים שלנו, הכל קורה בו בתנועה איטית, היצורים בו אחרים...


נפטון ומחוזות הים מסמלים את העולם הזה שבין העולם הנראה לזה הלא נראה. ובאזור הביניים הזה נמצאים מחוזות השינה והחלומות, הדמיון, ההשראה, האינטואיציה, כל אלה שטים להם במים הכחולים והעמוקים של נפטון ולא ניתן לומר אם הם מציאות או דמיון.


מפגש מיוחד זה של השמש ונפטון מאחד שני צדדים שונים זה מזה. השמש היא נציגת המודעות וההגיון, ואילו נפטון מייצג את החיים הנסתרים, האינטואיטיביים, הרוחניים והבלתי מודעים.


המפגש המיוחד בין גרמי השמיים מאפשר לשתי האונות של המוח שלנו להתאחד בזמן מיוחד זה, ולקו שבדרך כלל מפריד בין ההגיון לרוחני, בין השכלי ליצירתי – להטשטש. ואכן מהותו של נפטון היא טשטוש בין הגבולות הברורים ויצירת מרחב שהגבולות בו מאוד מאוד פתוחים....


חלון ההזדמנויות הקוסמי של המעבר של השמש על פני נפטון יכול, פרט לחיבור הנפלא בין שתי אונות המוח המתרחש בזמן הזה, גם לאפשר לנו להתחבר טוב יותר לאותו תדר ביניים, שהוא לא פה ולא שם ולא ממש נתפס, ועם זאת – האוצרות הטמונים בו רבים.

Comentários


THE HOLISTIC ASTROLOGY CENTER (2)_edited

קרני צור - האסטרולוגיה החדשה

להתחבר מחדש לכוכבים

bottom of page